• Påmeldingsfrist fredag den 8. mars 2019 (Fortsatt god plass)
  • Mail: arne.klindt@bamble.kommune.no
  • Tlf. +47 970 58 590
  • Post: Bamble kommune b.i.l. Rådhuset, Kirkevn. 12, 3970 LANGESUND.

 

Betaling merket lagets navn/evt. Fakturanr. senest  fredag 8.3.19 til:

Bamble kommune b.i.l. v/kasserer Liv Frydenlund Timonen, Rådhuset, Kirkevn. 12, 3970 Langesund.

Konto nr. 2601 10 17443.

 

Påmelding er bindende.

 

NB! Påmelding er bindende, og lag som uteblir ilegges bot på

kr. 500.